Oh Franco!
Valentin Yudashkin RTW FW 15 - 2015
Oh Franco!
Valentin Yudashkin RTW FW 15 - 2015
Oh Franco!
Valentin Yudashkin RTW FW 15 - 2015
Oh Franco!
Valentin Yudashkin RTW FW 15 - 2015
Oh Franco!
Agnes B RTW FW 15 - 2015
Oh Franco!
Backstage Akris RTW FW 15 - 2015
Oh Franco!
Backstage Akris RTW FW 15 - 2015
Oh Franco!
Backstage Akris RTW FW 15 - 2015
Oh Franco!
Backstage Akris RTW FW 15 - Daiane Conterato - 2015
Oh Franco!
Backstage Akris RTW FW 15 - 2015
Oh Franco!
Backstage Akris RTW FW 15 - 2015
Oh Franco!
Backstage Akris RTW FW 15 - Kristy Kaurova - 2015
Oh Franco!
Backstage Akris RTW FW 15 - Hannare Blaauboer - 2015
Oh Franco!
Backstage Akris RTW FW 15 - 2015
Oh Franco!
Backstage Akris RTW FW 15 - Yulia Ermakova - 2015
Oh Franco!
Backstage Akris RTW FW 15 - Albert Kriemler - 2015
Oh Franco!
Backstage Akris RTW FW 15 - Hannare Blaauboer - 2015
Oh Franco!
Backstage Akris RTW FW 15 - Hannare Blaauboer - 2015
Oh Franco!
John Galliano RTW FW 15 - 2015
Oh Franco!
John Galliano RTW FW 15 - 2015
Oh Franco!
John Galliano RTW FW 15 - 2015
Oh Franco!
Palais de Tokyo - Paris - 2015
Oh Franco!
Palais de Tokyo - Paris - 2015
Oh Franco!
Fatima Lopez RTW FW 15 - 2015
Oh Franco!
Fatima Lopez RTW FW 15 - 2015
Oh Franco!
Eiffel Tower - Paris - 2015
Oh Franco!
Dior RTW FW 15 - 2015
Oh Franco!
Manish Arora RTW FW 15 - 2015
Oh Franco!
Manish Arora RTW FW 15 - 2015
Oh Franco!
Manish Arora RTW FW 15 - 2015